News

November 15, 2018

Hazchem Logistics is more than a logistics provider for chemicals and hazardous goods


สารเคมีและสินค้าอันตรายมีเอกลักษณ์และความละเอียดเฉพาะตัว ทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าประเภทนี้จึงมีความซับซ้อนและต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความเข้าใจและความรู้ในขั้นตอนการจัดการสินค้าอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังต้องทราบถึงกฎระเบียบ กรอบข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
 
การเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสารเคมีและสินค้าอันตรายจาก ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างเหมาะสม บูรณาการและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมและยกระดับองค์กรในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับ HazChem Logistics Management ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสารเคมีและสินค้าอันตรายที่มีความรู้แบบครบวงจร พร้อมช่วยเหลือ และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
 
ด้วยประสบการณ์การให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสารเคมีและสินค้าอันตรายมาเป็นเวลามากกว่าสองทศวรรษ ปัจจุบัน HazChem Logistics Management บริษัทภายใต้กลุ่มบริษัท Triple i Logistics ผู้นำการให้บริการโลจิสติกส์ ได้ขยายบริการครอบคลุมที่ตอบโจทย์โลจิสติกส์สำหรับสารเคมีและสินค้าอันตรายมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นบริการขนส่งสินค้าอันตรายตั้งแต่การบริหารจัดการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (Sample Management) จนถึงการขนส่งในปริมาณมาก บริการเดินพิธีการนำเข้าส่งออก การบริการขนส่งและการกระจายสินค้าอันตรายทางบก ทางทะเล และทางอากาศ บริการคลังสินค้าอันตรายมาตรฐานสากลที่ทันสมัย ทั้งห้องปกติและห้องควบคุมอุณหภูมิ อีกทั้งยังเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท Japan Chemical Database Limited (JCDB) บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของอุตสาหกรรมเคมีในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงบริการระบบการจัดการฐานข้อมูลสารเคมี ChemWatch ตลอดจนบริการดำเนินการจดแจ้ง การขึ้นทะเบียน การขอใบอนุญาต การจำแนกสารเคมี การรับจัดทำและแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัย การให้คำแนะนำปรึกษา และฝึกอบรมเฉพาะทาง
 
แม้ว่าจะมีบริการที่ครอบคลุมในทุกด้านแล้ว แต่ HazChem Logistics Management ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ ในวันนี้ HazChem ได้ก้าวสู่อีกขั้นของความสำเร็จด้วยการเป็นมากกว่าผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับสารเคมีและสินค้าอันตราย ด้วยการมอบและแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญที่บริษัทสั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานให้กับผู้ใช้บริการและผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างรากฐานความรู้ด้านการจัดการสารเคมีและสินค้าอันตรายที่แข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 
More than Just Technical Knowledge
นับตั้งแต่เปิดให้บริการ HazChem Logistics Management ไม่เคยหยุดมอบบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล และภายใต้ปรัชญา Responsible Care® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ นอกจากบริการโลจิสติกส์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและสินค้าอันตรายแล้ว HazChem มีเป้าหมายชัดเจนในการต่อยอดสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีองค์ความรู้ในเชิงลึก (Technical Knowledge based Logistics Provider) HazChem จึงมีการช่วยเหลือและมอบความรู้ความเข้าใจสู่อุตสาหกรรมอยู่เสมอ จากแนวทางการสอนและวิธีการมอบความรู้ที่สามารถกลั่นกรองเนื้อหาที่ซับซ้อนให้ออกมาเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย รวมทั้งการมีความรู้รอบด้านและครบครัน ทำให้ทุกการสอนของ HazChem ได้ผลตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มีโอกาสเข้ารับฟังการอบรมต่างล้วนประทับใจในความสามารถที่โดดเด่นนี้ของ HazChem
 
จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ส่วนสำคัญที่ทำให้ HazChem สามารถให้ความรู้และถ่ายทอดเนื้อหาด้านกฎระเบียบของสินค้าให้เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ส่วนหลักสำคัญเป็นผลมาจากวิธีการสอนที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นของหัวเรือหลักผู้รับหน้าที่เป็นวิทยากรอย่างคุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท HazChem Logistics Management และด้วยผลตอบรับที่ดีจากผู้ที่เข้าเรียนทำให้ HazChem ตัดสินใจเปิดบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา ฝึกอบรม และมอบความรู้อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ที่สนใจแล้ว ยังถือเป็นการวางรากฐานความรู้ความเข้าใจที่สำคัญให้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมเคมีในภาพรวมอีกด้วย
 
Thorough Knowledge for Thorough Understanding
จากการสอบถามความเห็นของผู้ที่มีโอกาสเรียนกับ HazChem สิ่งที่ทุกท่านประทับใจและมีความเห็นในทิศทางเดียวกันคือ ความสามารถในการให้ความรู้ได้อย่างครบครันและเข้าใจง่ายในเวลาที่จำกัด ซึ่งเป็นทักษะที่หาได้ยากสำหรับผู้ที่บรรยายหัวข้อที่ซับซ้อนและรายละเอียดมากอย่างสารเคมีและสินค้าอันตราย รวมทั้งการสอนของ HazChem ไม่ได้จำกัดแค่เพียงการสอนในห้องเรียนธรรมดาเท่านั้น ด้วยประสบการณ์และความสามารถที่มีทำให้ HazChem สามารถนำกรณีศึกษาจริงมาวิเคราะห์ปัญหาทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น
 
นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าประทับใจอย่างมากและเป็นคุณค่าที่ลูกค้าได้รับคือ การไม่เพียงได้รับความรู้จากหัวข้อที่เรียน แต่เป็นการสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงานและต่อยอดเป็นการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดเจาะลึกและความรู้ใหม่ๆ ทำให้การอบรมและให้คำปรึกษาไม่ใช่เพียงการมอบความรู้จากในหนังสือ แต่เป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้ผู้เรียนต่อยอดในอนาคตได้ ผู้เรียนจึงไม่เพียงเข้าใจสารเคมีและสินค้าอันตราย แต่เข้าใจเนื้องานและกระบวนงานทำงานของตนไปอีกขั้น เมื่อลงมือทำงานก็สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น ทำให้งานที่ออกมาในภาพรวมมีคุณภาพดีขึ้น สิ่งนี้เองที่ทำให้ HazChem ภาคภูมิใจและมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มอบความรู้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง
 
Enabling Endless Boundaries with CSR
บริการให้คำแนะนำปรึกษาและฝึกอบรมเฉพาะทางดังกล่าวไม่ได้จำกัดเพียงลูกค้าของ HazChem เท่านั้น แต่ครอบคลุมทุกคนที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสารเคมีและสินค้าอันตรายเฉพาะทาง ปัจจุบันผู้ที่เข้าร่วมอบรมกับ HazChem ไม่ได้มีเพียงบริษัทของไทยและบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย แต่ยังก้าวไกลถึงบริษัทอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย นอกจากนี้ กว่า 15 ปีที่ผ่านมา คุณเฉลิมศักดิ์ ยังเป็นวิทยากรหลักให้กับโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (International Transport and Business School: ITBS) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศที่สร้างทรัพยากรบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง ทางคุณเฉลิมศักดิ์ยังเป็นหนึ่งในตัวแทนที่เป็นวิทยากรและพัฒนาคอร์สฝึกอบรมด้านสินค้าอันตรายโดยเฉพาะให้กับประเทศสมาชิกเอเซียน 10 ประเทศ ดำเนินโครงการภายใต้สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association: TIFFA) นับได้ว่าเป็นการดำเนินการกิจกรรมด้าน CSR ที่ไม่หยุดอยู่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ยังก้าวไปไกลถึงระดับภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในระดับเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย
 
ทั้งนี้ หากจะกล่าวว่า ในวันนี้ HazChem Logistics Management เป็นหนึ่งในองค์กรสำคัญที่มีส่วนสร้างองค์ความรู้ที่แข็งแกร่งและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรม คงไม่ใช่เรื่องที่กล่าวเกินจริง ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอุตสาหกรรม วันนี้ HazChem ได้ก้าวสู่อีกขั้นหนึ่งของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นมากกว่าเพียงผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับสารเคมีและสินค้าอันตราย สู่การเป็นผู้ถ่ายทอดและมอบความรู้ความเข้าใจที่มีส่วนสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมในอนาคต